0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

АРТЕА 330 ЕК

Отличен ефект срещу всички важни болести при житни култури на приемлива цена.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Активно вещество: 250 г/л пропиконазол + 80 г/л ципроконазолКатегория на употреба: втора професионална – прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР
Артеа 330 ЕК е системен фунгицид за борба с основните болести нападащи житните култури по време на вегетация. Благодарение на системното действие активните вещества се пренасят чрез проводящите съдове из цялото растение осигурявайки му защита отвътре. Освен чрез системното си проникващо действие Артеа 330 ЕК защитава растението и с газовата си фаза отвън, осигурявайки му максимална и дългодействаща защита, включително и на новорастящите му части. Артеа 330 ЕК има лечебно действие, така че ефективно може да бъде спряна вече развита в растението инфекция.
Артеа 330ЕК не се отмива от дъжд 1 час след пръскане и се отличава с бърз начален ефект и надеждно последействие.

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка