0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

АЛЕГРО®

Доказаният стробилурин на БАСФ

Фунгицид от концепцията AgCelence, който защитава растенията от болести, подобрява физиологията и устойчивостта им на стрес.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Алегро е фунгицид от качествено нова генерация, част от концепцията AgCelence, влияещ пряко върху физиологията на растенията и устойчивостта им на стрес. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: След третиране Алегро се разпределя изключително бързо по повърхността и във вътрешността на зелените части на растенията. По този начин се гарантира пълното опазване на културите от болести. В третирани с Алегро растения се отчита намаляване синтеза на хормона етилен, (хормон, предизвикващ преждевременно узряване), в резултат на което растенията са с подобрена физиология – зелен ефект, активна фотосинтеза, пълноценно хранене.
Като фунгицид Алегро притежава предпазно и лечебно действие срещу патогените. Алегро предотвратява проникването на кълновете на спорите в тъканите (предпазно действие), блокира развитието на гъбните патогени, кои-то вече са проникнали в растителните тъкани (стопиращо действие) и предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (лечебно действие). Алегро е ефикасен срещу брашнеста мана, видовете ръжди, септориоза и фузариум по класа.
Алегро осигурява пълен контрол на болестите, по-висок и качествен добив.

1. Работен разтвор: 15-30 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение:
• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.
3. Усвояване от културата
• Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.
• При борба с неприятели Алегро може да се смесва с Вазтак Нов или Дурсбан.
5. Не се препоръчва:
• Употреба на продукта при температури под 8 °С, както и температура над 25 °С.
• Смесването на продукта с висококонцентрирани азотни торове, поради възможност от поява на пригори от тора.

Допълнителна информация

Марка