office@bultrading.bg

За нас

„Бул Трейдинг“ непрестанно се стреми към усъвършенстване на технологиите за растителна защита чрез увеличаване на портфолиото, чрез различни нововъведения и все по-пълно регионално покритие. Предлаганите от фирмата продукти отлично се вписват в добрата земеделска практика с оглед получаването на високи добиви и качествена продукция от земеделските култури.
Стремежът към получаване на все по-високи добиви е присъщ на амбициозните хора и професионалистите в земеделието. За страни като България, където селското стопанство е приоритетен отрасъл на икономиката, високите добиви са гаранция за икономически растеж и просперитет. „Бул Трейдинг“ предлага набор от утвърдени в практиката продукти за растителна защита и листни торове на конкурентни цени, с високо качество и отлично действие. „Бул Трейдинг“ предлага хибридни семена царевица и слънчоглед, хербициди, фунгициди, инсектициди, растежни регулатори, листни торове съдържащи макро- и микроелементи.
В своята дейност на българския пазар, „Бул Трейдинг“ е надежден доставчик на висококачествени съвременни продукти за приложение в земеделието, в съответствие с най-новите тенденции в земеделската практика.