office@bultrading.bg

За нас

Компанията е създадена през 2006г, като търговско дружество с ограничена отговорност ситуирано в гр. Стара Загора.

Дейността на фирмата е съсредоточена в технологии в земеделието, покупко-продажба на хибридни семена за посев, азотни и комбинирани торове, продукти за растителна защита, износ на земеделска продукция и агрономически консултации.

Благодарение на отличната работа на своите търговски представители и целия екип, фирмата обхваща най – развитите земеделски региони на Централна България.

Регулярно, ние заедно с нашите партньори провеждаме опити със семена и препарати за растителна защита. Обработвайки резултатите, нашият екип успява да предостави на клиентите си по-качествени и ефективни агрономически консултации.

Успехът на фирмата се дължи на концентрирана и канализирана работа с постоянни и икономически стабилни контрагенти, предлагане на качествени продукти на добри конкурентни цени.