Карбамид

Карбамидът е органично вещество с химична формула - CO(NH2)2. Представлява бяло кристално вещество и отговаря на следните качествени показатели:

 

Външен вид бели гранули
Съдържание на азот 46.3%
Съдържание на влага не повече от 0.5%
Съдържание на биурет не повече от 1.0%
Размер на гранулите
1 - 3 мм над 93.0%
под 1 мм ‹ 5.0%

Карбамидът се предлага опакован в торби и в насипно състояние. Съхранява се в закрити и проветриви складови помещения. Транспортира се във всякакъв вид добре покрити превозни средства.

Карбамидът е много ефективен за торене на пшеница, царевица, слънчоглед, тютюн, захарно цвекло, овощни култури и заленчуци.

Преимущество на карбамида:

Голямата приложимост на карбамида като тор в селското стопанство се дължи на неговите подчертани технически и икономически предимства в сравнение с другите азотни торове. Той има съществено значение за поддържане на азотния баланс в почвата и осигуряване на необходимото хранително вещество за културите.

Карбамидът е най-концентрираният азотен тор.

Съдържанието на хранителния елемент активен азот е 46,3 %, докато в другите азотни торове е амониева селитра 31 - 34,4%, амониев сулфат 21%.

В 1 тон карбамид се съдържат 463 кг азот. 100кг карбамид са равни на 133кг амониева селитра, на 225 кг. амониев сулфат, на 300кг. натриева селитра.

Поради високата концентрация на азот в него се правят по-мали разходи за трнаспорт, съхранение, внацяне и се увеличава производителността на труда.

Разходната норма за наторяване на еденица площ е по-ниска, сравнена с другите азотни торове.

Воден разтвор на карбамид повишава съдържанието на глутен при пшеницата. Това води до подобряване на хлебопекарните и химико-технологически качества на зърното. Това се обяснява с бързото вкючване на амидната форма в синтеза на белтъчините.

Адсорбираният от почвата карбамид практически не се измива от дъждовете с интензивност до 50 мм/ч, а при по-силни отмиването е много по-малко от това на амониевият сулфат и амониевият нитрат. Освен това, по влияние на валежите, най-голямото количество на внесеният в почвата карбамид се разполага на дълбочина 5-25 мм, т.е на нивото на кореновата система на растенията.