Санкоцеб 80 ВП

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

САНКОЦЕБ 80 ВП

 

Дау Агросайънсис

Удостоверение № 207/19.10.2004г.

800 г/кг манкоцеб

0,2 %

мана по домати

8000
20
3
0,3 %

екскориоза и мана по лоза; струпясва-не по ябълка; къдравост по праскова

200 г/дка

мана по картофи