Скор 250 ЕК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

СКОР 250 ЕК

 

Синджента

Удостоверение №

01041-ПРЗ/

22.02.2010г.

Издание: 1/22.02.2010г.

250 г/л дифеноконазол

0,02 %

брашнеста мана и къдравост по праскова; брашнеста мана и струпясване по ябълка

1453

30
3

0,04 %

алтернария по домати

0,075 %

брашнеста мана по домати

30 мл/дка

брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло

40 мл/дка

алтернария по картофи

 

Системен фунгицид с отлично предпазно и лечебно

действие. Поема се от листата и се придвижва

акропетално в растението и има силно транслами-

нарно действие.

При вземане на решение за целево лечебно

пръскане да се има предвид, че то трябва

да се извърши до 96 часа след началото на

заразяването.

Спектър на действие

Скор 250 ЕК е фунгицид за борба с

патогени от клас Ascomycetes,

Basidiomycetes, Fungi imperfecti.