Дитан М 45

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ДИТАН М-45

 

Дау Агросайънсис

Удостоверение № 150/04.01.2005г.

800 г/кг манкоцеб

0,2 %

мана по тютюн; мана и алтернария по домати; пирикулария по ориз

5000
20
3

0,3 % (300 г/дка)

съчмянка по череша; къдравост по праскова; мана и екскориоза по лоза; струпясване по круша и ябълка; гномония по кайсия

0,4 % разход 100 л/ дка р-р

срещу почвени патогени (Фузари-ум, Питиум и Ризоктония) по лавандулов разсад

200 г/дка

мана по картофи

200 г/100 кг семе

срещу Питиум, Фузариум и Ризоктония по грах и фасул

300 г/100 кг семе

срещу кореново гниене (Фузариум) по памук; твърда главня по пшеница

600 г/100 кг семе

срещу Фузариум, Питиум, Ризоктония по захарно цвекло

1 кг/дка в 500-1000 л вода

мана по пипер - поливане при засаждане