Паразомер

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ПАРАЗОМЕР

 

Щелер

Удостоверение №

340/24.11.2005г.

Валидно до: 28.12.2012г.

 

75% парафиново масло

3 %

червен овощен акар (за зимно пръскане)

>2000

-

3