Актара 25 ВГ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

АКТАРА 25 ВГ

  

Синджента

Удостоверение № 01044-ПРЗ/ 22.02.2010г.

Издание:1/22.02.2010г.

 

250 г/кг тиаметоксам

0,007%

памукова листна въшка по краставици; листни въшки по пипер

>5000

3

зеленчуци

7

картофи

14

тютюн

житни

слънчоглед

царевица

не се изисква

 

3

0,03%

оранжерийна белокрилка по зеленчуци (домати и краставици)

6 г/дка

колорадски бръмбар, листни въшки по картофи (зеленоивичеста, картофена, зелена прасковена и черна бобова листни въшки)

7 г/дка

вредна житна дървеница, обикновен житен бегач

8 г/дка

листни въшки по житни култури

10 г/дка

житни мухи (хесенска и шведска)

13 г/дка

сив царевичен хоботник по слънчоглед; сив царевичен хоботник по царевица

20 г/дка

тютюнева листна въшка по тютюн; зелена ябълкова листна въшка - 100 л/дка работен разтвор

 

-за приложение чрез система за капково напояване срещу комплекс от неприятели: оранжерийна белокрилка и листни въшки: памукова листна въшка; зелена праско-вена листна въшка по зеленчуци (домати и краставици) в оранжерии:

40+40 г/дка

двукратно - при млади растения на възраст до 6 седмици - 1-во внасяне - 10-14 дни след разсаждане (40 мл/дка); 2-ро внасяне - 14 дни след първото  (40 мл/дка), или

80 г/дка

еднократно - при растения на възраст повече от 6 седмици

 

Начин на действие

Втора генерация инсектицид от групата на

неоникотиноидите. Има стомашно и контактно

действие. В растението се придвижва системно.

Блокира предаването на нервните импулси, чрез

които се осъществява храненето и движението.

Насекомото спира да се храни до 15-30 минути и

умира до 1-2 дни. Има 3-5 седмици продължителност

на действие, в зависимост от дозата и условията

При листно третиране

силното проникващо действие на

Актара позволява бързото придвижване

през епидермиса в тъканта на листата.

Само един час след третирането 16%

от приложеното количество тиаме-

токсам е навлязло в епидермиса, а 10%

вече е проникнало в листната тъкан

При почвено приложение

(върху разсад и до 30 дни след

разсаждането) АКТАРА веднага се

поема от корените на младите

растения и бързо се придвижва във

всичките им части, осигурявайки

пълно системно действие и цялостна

защита на младия прираст.