Дурсбан 4 ЕК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ДУРСБАН 4 ЕК

 

Дау Агросайънсис

Удостоверение № 29/05.01.2003г.

 

480 г/л хлорпирифос- етил

0,1%

обикновена сливова щитоносна въшка; бяла американска пеперуда (гъсеници I и III възр.); листозавивачки по овощни култури

410
28
2
0,1% (60-70 л/дка р-р)

сиви червеи

0,12 %

източен плодов червей

0,15 %

калифорнийска щитоносна въшка; анарзия и гъботворка по кайсия; сливов плодов червей; кръгломиниращ молец

0,2 %

ябълков плодов червей

60 мл/дка с 1,5 л/дка р-р

обикновена житна пиявица (самолетно третиране с дюзи тип дъждовна капка)

100 мл/дка

зелева нощенка по зеле, памукова листна въшка по памук, ипсилонова нощенка, зелева нощенка по зах. цвекло, вредна житна дървеница (ларви)

120мл/дка с 1,5л/дка р-р

цвеклови щитовки (самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка)

120 мл/дка

рапичен цветояд, италиански и марокански скакалци

150 мл/дка

зелева нощенка по грах, царевичен стъблен пробивач (I покол.),

 

обикновен житен бегач (ларви)

180 мл/дка

мъхнат бръмбар

200 мл/дка

цвеклови щитовки (ларви), цвеклови бълхи

240 мл/дка

сиви червеи в лозови вкоренилища

250 мл/дка

цвеклов молец

 

Органофосфорен инсектицид за борба срещу

неприятели по лозя, овощни, технически и

житни култури

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

1. Да се спазват конкретните моменти на приложение.

2. Може да се смесва с други ПРЗ, но е препоръчително да се

направи предварителен тест за съвместимост.

3. Препоръчително количество на работния разтвор:

• 10 - 30 л/дка за полски култури;

• 40 - 100 л/дка за лозя и овошки.

Широк спектър

Ефикасен срещу голям броий неприятели, в

различни сектори на земеделието

Приложение при много култури

Дълго последействие

Фумигиращо действие