Вазтак Нов 100 EK

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ВАЗТАК НОВ

100 ЕК

 

БАСФ Агро Б.В.

Удостоверение №533/30.08.2007г.

100 г/л алфа- циперметрин
0,0125%

ябълков плодов червей; източен плодов червей; сливов плодов червей; гроздови молци

200

7

овощни фасул

домати крас-тавици картофи

 

14

люцерна

грозде пипер

грах ливади

 

24

цвекло

30

рапица житни

 

60

тютюн
3
0,015%

кръгломиниращ молец; черешова муха; малка и голяма зимна педомерка, розена, глогова и кафявопетниста листозавивачки, пръстенотворка; анарзия по кайсия

0,02%

крушова листна бълха; обикновена сливова щитоносна въшка

0,025%

гамозначна нощенка по хризантема и гербер

0,03%

миниращи мухи по зеленчуци (домати, фасул) - с/у имагото; оранжерийна бело-крилка по зеленчукови култури в оран-жерии; листни въшки по хризантема

10 мл/дка

колорадски бръмбар; рапичен цветояд

12 мл/дка

вредна житна дървеница - самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка

12,5 мл/дка

цвеклови щитовки; цвеклови бълхи;  вредна житна дървеница (ларви); обикновена житна пиявица; зелева нощенка по захарно цвекло

15 мл/дка

ливадна пеперуда (гъсеници II-III възр.)

16 мл/дка

тютюнев трипс по тютюн - самолетно - с дюзи тип дъждовна капка с 1,5 л/дка р-р

20 мл/дка

агрилус по маслодайна роза; вредна житна дървеница (възр.); маков листояд; грахова листна въшка по грах; мъхнат бръмбар по рапица; ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възр.); италиански скакалец; марокански скакалец

30 мл/дка

листни въшки по пипер; оранжерийна белокрилка и листни въшки по тютюн;  трипс по тютюн; житен бегач (ларви)

 

Пиретроиден инсектицид с бързо начално действие

за борба срещу неприятели по лозя, овощни, житни,

технически и зеленчукови култури

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

1. Пръскането да се извършва при тихо време.

2. Да се прилага според указанията за приложение в етикета.

3. Преди третиране да бъде информирано населението от

землището, където ще се проведе пръскането!

4. Може да се смесва с други фунгициди и инсектициди, но

е желателно да се направи предварително тест за смеси-

мостта им.

5. Препоръчително количество на работния разтвор:

• 10 - 30 л/дка за полски култури;

• 40 - 100 л/дка за лозя и овошки.

Комбинирано контактно, стомашно и

репелентно действие

Отличен контрол на икономически важните

неприятели

Бърз начален ефект

Контролира ларви, нимфи и възрастни форми на

неприятелите

Прилага се при голям брой земеделски култури

Многостранно приложим в различни области на

Земеделието