Фокстрот 69 ЕВ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ФОКСТРОТ 69 ЕВ

 

Хеминова

Удостоверение № 518/12.07.2007г.

Валидно до:

10.07.2010г.*

69г/л феноксапроп- П-етил + антидот

100 мл/дка

срещу едногодишни житни в т. ч. див овес при:

-пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)

>5000
60
1