Аксиал 1 Плюс 050 ЕК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

АКСИАЛ  1 ПЛЮС 050 ЕК

 

Синджента

Удостоверение № 01121-ПРЗ/01.02.2011 г.

Издание: 1/01.02.2011 г.

Валидно до:

30.06.2012 г.

 

45г/л пиноксаден + 5г/л флорасулам

100мл/дка с 20-40л/дка работен разтвор

срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

-пшеница и ечемик - внася се във фаза 3 лист до 2-ри възел на културите, 3-5 лист на житните плевели (3 лист до края на братене на дивия овес) и 2-4 лист на широколистните плевели

 
-
3