Пасифика ВГ + Биопауър

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ПАСИФИКА ВГ+БИОПАУЪР

Байер Кропсайанс

Удостоверение № 578/02.12.2008г.

30 г/кг мезосул-фурон+10 г/кг йодосулфурон+

90 г/кг антидот (мефемпир- диетил)

 

35г/дка + 70мл/дка Биопауър

Срещу едногодишни житни и широколистни в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели  при:

пшеница - внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели и от 2-3 до 6 лист на широколистните плевели.

 

>2000
-
3