Рилей 90 ЕК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

РИЛЕЙ 90 ЕК

 

Дау Агросайънсис

Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2011г.

Краен срок за употребатана наличните количества -31.12.2012 г.

Удостоверение № 246/05.01.2005г.
900 г/л ацетохлор 100 мл/дка

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

слънчоглед - в комбинация с Рейсър 25 ЕК - 150 мл/дка, внесени след сеитба, преди поникване на културата

2148 -
2
150-180 мл/дка

захарно цвекло

150-200 мл/дка

леща, памук

150-250 мл/дка

царевица

180-220 мл/дка

слънчоглед, картофи, фасул, нахут

180-250 мл/дка

фъстъци

180-280 мл/дка

соя - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите