Хармони Екстра

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ХАРМОНИ ЕКСТРА

 

ДюПонт ИО

Удостоверение № 538/20.10.2008г.

 

500 г/кг тифенсулфурон+ 250 г/кг трибенурон

1,5 г/дка+ Тренд - 0,15%

срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

 

пшеница и ечемик - след 3-ти лист на културите  и ранни фази на плевелите се прилага с прилепител Тренд - 0,15 %

5000
30
3