Експрес 50 СГ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ЕКСПРЕС 50 СГ

 

ДюПонт ИО

Удостоверение № 0508/15.06.2007г.

 

500 г/кгтрибенурон

4 г/дка с 20-30 л/дка раб. р-р

срещу широколистни плевели при:

 

слънчоглед - хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ) - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите

5000
30
3