Арат

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

АРАТ

 

БАСФ СЕ

Удостоверение

332/25.01.2006г.

 

500 г/л дикамба+

250 г/л тритосулфурон

 

 

10-20 г/дка

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

5000

1700

-
3

10-20 г/дка + 50 мл/дка ДЕШ

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите и 3-5 лист на плевелите

Забележка: прилага се с аджувант ДЕШ ХЦ - 50 мл/дка

20 г/дка + 100 мл/дка ДЕШ

царевица - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите

Забележка: прилага се с аджувант ДЕШ ХЦ - 100 мл/дка

 

Вегетационен системен хербицид за борба

срещу едногодишни и многогодишни

широколистни плевели

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

1. В пшеница и ечемик дозата варира от 10 до 20 гр/дка (най-

често използваната е 15 гр/дка), в зависимост фазата на

развитие и плътността на плевелите.

2. За едновременен контрол на болести и плевели по пшеница

и ечемик да се смесва с Дует Ултра или Танго Супер.

3. АРАТ е надеждно решение при контрола на самосевки

слънчоглед включително и срещу проблемните от хербицид

толерантни хибриди (CLEARFIELD и Експрес).

4. Разход на работен разтвор 15-30 л/дка

• Пълен контрол на всички широколистни

плевели включително паламида, лепка и бутрак

• Двоен механизъм на действие

Чисто поле от широколистни плевели

включително трудните за контрол от други

продукти

Напълно селективен към културите

Възможност на културите да разкрият

добивният си потенциал

• Ефективен и при ниски температури

• Висококачествена, лесна за работа

водоразтворима формулация

По-малко зависими от климата в моментите на

приложение

 

 

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Лайка XXX

Паламида XXX

Лепка XXX

Див мак XXX

Бяла куча лобода XXX

Обикновен щир XXX

Разстлан щир XXX

Звездица XXX

Тученица XXX

Бабини зъби XXX

Полско лютиче XXX

Пипериче XXX

Врабчово семе XXX

Обикновен спореж XXX

Бутрак XXX

Абутилон XXX

Попова лъжичка XXX

Слънчоглед от самосевки XXX

Овчарска торбичка XXX

Подрумче XXX

Див синап XXX

Разстлана лобода XXX

Петниста бударица XXX

Обикновена галинзога XXX

Обикновена галинзога XXX

Татул XXX

Дива ряпа XXX

Бучиниш XX

Фасулче XX

Червена мъртва коприва XX

Див коноп XX

Персийско великденче XX

Полска ралица XX

Полска теменуга XX

Обикновен слез XX