Гранстар 75 ДФ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ГРАНСТАР 75 ДФ

/ТРИМЕР 75 ДФ/

 

ДюПонт ИО

Удостоверение № 01028- ПРЗ/14.10.2008г.

Издание: 1/14.10.2008г.

 

750 г/кг трибенурон
1-1,5 г/дка

срещу едногодишни широколистни в     т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

 

пшеница и ечемик - внася се във фаза  2-4 лист на плевелите

-при необходимост се комбинира с 2,4 Д ам.сол

5000
30
3