Пеликан 50 СК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ПЕЛИКАН 50 СК

 

Хеминова

Удостоверение № 517/12.07.2007г.

Краен срок за предлагане на пазара - 16.01.2011г.

Краен срок за употребата на наличните количества 16.01.2012г.

 

500 г/л дифлуфеникан

25 мл/дка

срещу едногодишни широколистни плевели при:

 

слънчоглед, фасул - внася се след сеитба, преди поникване на културите

>2000
-
3