Уидмастер 464 СЛ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

УИДМАСТЕР 464 СЛ

 

Синджента

Удостоверение № 01034-ПРЗ/

18.02.2010г.

Издание: 1/18.02.2010г.

 

344 г/л 2,4 Д+

120 г/л дикамба
80-100 мл/дка

срещу широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

 

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

1347
30
3
120 мл/дка

царевица - във фаза 3-5 лист на културата

 

Уидмастер 464 СЛ е разрешен за употреба:

• при царевица в доза 120 мл/дка във фаза 3-5

лист на културата;

• при пшеница и ечемик в доза 80-100 мл/дка,

внесен във фаза 3-4 лист до края на братене

на културите.

Плевелите са най-чувствителни във фаза 2-4 лист.

Третирайте с по-високите дози, когато плевелите

са в по-късен стадий на развитие и/или има

заплевеляване с многогодишни плевели.

Не прилагайте Уидмастер 464 СЛ върху житни

култури, стресирани от замръзване, горещини,

суша, наводняване, или сериозно увредени от

болести или неприятели. Не третирайте след

края на братене на житните култури.

Спектър на действие

Широкият спектър на действие на Уидмастер

464 СЛ се дължи на оптималната комбинация

от двете активни вещества в препарата и

синергизма между тях. В резултат на това

Уидмастер е ефикасен срещу широк набор от

важни широколистни плевели, включително едно-

и многодишни видове като:

- паламида

(Cirsium arvense),

- видове щир

(Amaranthus sp.),

- лобода

(Chenopodium album),

- татул (Datura

Stramonium),

- абутилон

(Abutilon theophrasti),

- полски синап

(Sinapis arvensis),

- дива ряпа

(Raphanus raphanistrum),

- грънче

(Hibiscus trionum),

- тученица

(Portulaca oleracea),

- спореж

(Senecio vulgaris),

- свиница/бутрак

(Xsanthium sp.),

- черно куче грозде

(Solanum nigrum),

- галинзога

(Galinsoga parviflora),

- петниста бударица,

- лайка (Matricaria sp.),

- лепка (Galliu, aparine),

- подрумче

(Anthemis arvensis),

- синя метличина

(Centaurea syanus),

- лечебен росопас

(Fumaria officinalis),

- фасулче

(Polygonum

convolvulus),

- див мак (Papaver

rhoeas),

- слънчоглед

(Helianthus annuus),

- пача трева

(Polygonum Sp.),

- пиперичета

(Polygonum sp.),

- лютичета

(Ranunculus sp.),

- глушини (Vicia sp.),

- врабчови чревца

(Stelaria media)

- самосевки от слънчогледови хибриди устойчиви на

хербициди от групата на сулфонилуреите и други.