Топик 080 ЕК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ТОПИК 080 ЕК

 

Синджента

Удостоверение №  01033-ПРЗ/18.02.2010г.

 

80 г/л клодинафоп

+ антидот

30-50 мл/дка

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

 

пшеница - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес

1829
-
3

 

Топик 080 ЕК е разрешен за употреба в доза 30-

50 мл/дка. Изборът на дозата зависи от стадия

на развитие на дивия овес и от видовете житни

плевели. Най-добри резултати се постигат при

третиране на дивия овес и останалите житни

плевели във фаза 3-4 лист. В случаите на по-

късно третиране (в края на братенето на дивия

овес) и преобладаващо заплевеляване с Lolium sp.

(видове райграс, житна пиявица) да се използва

по-високата доза (най-малко 40 мл/дка). Колкото

по-млади са третираните плевели, толкова

са по-чувствителни. Важно е продуктът да се

прилага, когато повечето житни плевели вече са

поникнали, така, че възможно най-малка част да

поникне след третирането.

Спектър на действие

ТОПИК осигурява отлично действие

след поникване върху следните

едногодишни плевели:

Avena spp. (видове див овес)

Agrostis capillaris, от семе (полевичка)

Alopecurus myosuroides (лисича опашка)

Arrhenatherum elatius (от семе)

Digitaria sanguinalis (кръвно просо)

Echinochloa crus-galli (кокоше просо)

Lolium spp. (райграс, житна пиявица)

Panicum milleaceum (просо)

Phalaris spp. (тръстичина)

Poa trivialis (метлица)

Setaria glauca (кощрява - сива)

Setaria viridis (кощрява - зелена)

Setaria vertcillata (кощрява – прешленеста