Уинг-П

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

УИНГ-П

 

БАСФ СЕ

Удостоверение № 530/12.07.200г.

 

212,5 г/л диметенамид-П+

250 г/л пендиметалин

 

300-400 мл/дка

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

 

царевица и слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите

1480
30
3

 

Двукомпонентен почвен хербицид за борба

срещу едногодишни житни и широколистни

плевели при слънчоглед и царевица

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

• При почви със среден до тежък механичен състав и високо

съдържание на хумус да се прилага високата доза.

• При недостатъчна влага в почвата след сеитбата до поник-

ването или други причини (не добра обработка – буци) е въз-

можно да се приложи до 2-ри лист на поникналите плевелите

(и до 1-ва двойка листа на културата), като по този начин се

постига по-добро действие срещу чувствителните плевели.

• При почвено приложение, хербицидът може да се прилага и

до 7-10 дни след сеитбата.

• За максимално проявление на хербицидната му активност

УИНГ-П трябва да се прилага върху добре обработени почви,

с нормална влага , без буци и растителни остатъци.

• Разход на работен разтвор: 30 – 40 л/дка

Едновременен контрол на едногодишни житни и

широколистни плевели.

• Дълъг период на приложение – почвено и ранно вегетационно

Един продукт за широкоспектърен

контрол – едногодишни житни и

широколистни плевели

• Отлична селективност

• Ефикасност и при по-малко наличие на почвена влага

По-добри резултати в добива

 

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

 

Широколистни плевели

Видове щир XXX

Черно куче грозде XXX

Тестнолистна лайка XXX

Звездица XXX

Росопас XXX

Червена мъртва коприва XXX

Подрумче XXX

Фасулче XXX

Полска теменуга XXX

Градински кострец XXX

Бяла куча лобода XX

Див мак XX

Див синап XX

Лепка XX

Пипериче XX

Пача трева XX

Абутилон XX

Татул X

 

Житни плевели

Кощрява XXX

Кокошо просо XXX

Кръвно просо XXX

Едногодишна метлица XXX

Лисича опашка XX

Балур от семе XX

Житна пиявица XX

Див овес XX

Диво просо X