Линтур 70 ВГ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ЛИНТУР 70 ВГ

 

Синджента Удостоверение № 01010-ПРЗ/06.10.2009г.

Издание: 1/06.10.2009г.

 

 

4,1% триасулфурон+

65,9% дикамба

 

15 г/дка

срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

 

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите

>2000

-

 

3

 

Широк спектър на действие

срещу широколистни плевели

Линтур 70 ВГ е ефикасен практически срещу

всички широколистни плевели срещани при

житните култури. В сравнение с обичайните

хербициди, комбинацията от две активни

вещества осигурява отличен ефект.

Линтур 70 ВГ осигурява най-добрата защита

срещу лепката при достатъчно ранно приложение,

т.е. при появата на 2-5 прешлен.

Линтур 70 ВГ контролира много ефикасно и някои

многогодишни широколистни плевели. Най-

важният от тях е паламидата, срещу която

оптималният момент на третиране е в стадий

розетка.

Ниска доза/висока биологична

активност

Линтур 70 ВГ е регистриран в България при

пшеница и ечемик в доза 15 гр/дка.

Линтур 70 ВГ е водоразтворим гранулат, който

лесно се разтваря в резервоара. Пръскайте с

обичайното оборудване, с обем на разтвора 20-40

л/дка; при авиационно третиране: 4-6 л/дка.

Линтур 70 ВГ е активен срещу следните плевели

Едногодишни широколистни:

Adonis aestivalis (слети коса)

Anagallis arvensis (огнивче)

Anthemis spp. (подрумче)

Bidens spp. (бутрак)

Bifora radians (колендро)

Capsella bursa-pastoris (овчарска торбичка)

Consolida orientalis (ралица)

Chenopodium spp. (видове лобода)

Fumaria spp. (лечебен росопас)

Galium aparine (лепка)

Helianthus annus (слънчоглед)

Lamium amplexicaule (мъртва коприва)

Lamium purpureum (червена мъртва коприва)

Matricaria spp. (лайка)

Myosotis arvensis (незабравка)

Papaver rhoeas (див мак)

Polygonum convolvulus (фасулче)

Polygonum lapathifolium (лаподоволистно пипериче)

Sinapis arvensis (полски синап)

Sisymbrium sophia (войничица)

Stellaria media (врабчови чревца, звездица)

Thlaspi arvense (попова лъжичка)

Veronica hederifolia (великденче)

Самосевки от слънчогледови хибриди, устойчиви на

хербициди от групата на сулфонилуерите и др.

Многогодишни широколистни:

Cirsium arvense (паламида)

Convolvulus arvensis (повитица) и др.