Дуал Голд 960 ЕК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

 

Синджента Удостоверение № 01012-ПРЗ/ 12.10.2009г.

 

960 г/л

s-метолахлор

 

120 мл/дка

срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели при:

 

домати и пипер - разсадни и безраз-садни, моркови, лук I, II, III година

2080

-

 

3
150 мл/дка

царевица, слънчоглед, соя, захарно цвекло, тютюн, памук, картофи, фасул, люцерна - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди разсаждане на културите

 

Забележка: при лук I-ва година да се прилага само на средно тежки и тежки почви

 

Дуал Голд 960 ЕК е най-широко приложимият и

гъвкав хербицид - по-ефикасен, с по-продължително

действие, по-добре поносим от културите.

Прилага се при царевица, слънчоглед, соя, захарно

цвекло, памук, тютюн, фасул, люцерна, картофи,

моркови, домати, пипер и лук.

Забележка: При лук I-ва година (от семе) да се

прилага на средно тежки и тежки почви.

Дози на приложение:

При царевица, слънчоглед, соя, захарно цвекло,

памук, тютюн, фасул, люцерна, картофи - в доза

150 мл/дка; при моркови, домати, пипер, лук - I,II

и III година - в доза 120 мл/дка.

Момент на приложение

Дуал Голд 960 ЕК се прилага след сеитба преди

поникване на културите; при сухи условия се

препоръчва плитко инкорпориране на дълбочина

2-3 см. Може да се прилага и преди сеитба с плитко

инкорпориране (около 5 см).

Предимство поради

изключителната гъвкавост на

приложение

Преди сеитба (дори до няколко седмици) върху

подготвените площи.

След сеитбата, преди поникване на плевелите

(най-често прилагания метод), като при сухи

условия се препоръчва плитко инкорпориране

на 2-3 см.

При засушавания, обичайни за някои райони,

действието на Дуал Голд 960 ЕК се осигурява

чрез плитко инкорпориране (около 5 см)

непосредствено преди сеитбата. Това е

метод, който днес често се прилага от много

производители.

Спектър на действие:

Дуал Голд 960 ЕК осъществява

контрол върху:

Житни плевели (пълен контрол)

Agrostis (Apera) spica-venti - ветрушка

Digitaria filiformis - линейна росичка

Digitaria sanguinalis - кръвно просо

Echinochloa crus-galli - кокоше просо

Panicum spp. - проса

Poa annua - едногодишна метлица

Setaria glauca - сива кощрява

Setaria verticillata - прешленеста кощрява

Setaria viridis - зелена кощрява

Sorghum halepense - балур (от семе)

и други

Широколистни плевели (непълен контрол)

Amaranthus retroflexus - обикновен щир

Amaranthus blitoides - разстлан щир

Amaranthus albus - бял щир

Capsella bursa-pastoris - овчарска торбичка

Galinsoga parviflora - галинзога, дребноцветна

Lamium spp. - мъртва коприва, видове

Matricaria spp. - лайка

Portulaca oleracea - тученица

Stellaria media - врабчови чревца (звездица)

и други

За борба с различните широколистни плевели в

практиката е препоръчително добавянето на

противошироколистен хербицид