Аксиал 050 ЕК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

АКСИАЛ 050 ЕК

 

Синджента

Удостоверение № 01075-ПРЗ/16.03.2010г.

Издание: 1/16.03.2010г.

50 г/л

пиноксаден

 

60-90 мл/дка раб.р-р

20-40 л/дка

срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес при:

 

пшеница и ечемик - внася се се във фаза братене на културата и от фаза 2-3 лист до фаза братене на плевелите

5000
-
2

 

Приложение

Аксиал 050 ЕК е разрешен за употреба при пшеница

и ечемик в доза 60-90 мл/дка от братене до фаза

флагов лист на културите. Дозата зависи главно от

стадия на развитие на житните плевели. Ниската

доза се използва при третиране на дивия овес и

останалите житни плевели във фаза 3-4 лист. В

случай на по-късно третиране и преобладаващо

заплевеляване с Lolium sp. (видове райграс, житна

пиявица), Alopecurus myosuroides (лисича опашка)

или при смесване с противошироколистни

хербициди е препоръчително използването на по-

високата доза.

Смесимост: Не се препоръчва смесване с

хормоноподобни хербициди (2,4-Д, МЦПА). Смесим

с продукти на база сулфонилурея (Линтур,

трибенурон, метсулфурон) и други активни

вещества (флорасулам, бромоксинил, иоксинил,

флуроксипир).

Спектър на действие

Аксиал 050 ЕК е изключително ефективен срещу

видовете див овес, ветрушка, видове райграс,

кокоше просо, видове кощрява, лисича опашка,

канарско семе и други едногодишни житни плевели

в пшеница и ечемик.