Рафт 400 СК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

РАФТ 400 СК

 

Байер Кропсайанс

Удостоверение № 7/23.01.2003г.

 

400 г/л оксадиаржил

80-100 мл/дка

срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:

слънчоглед, картофи - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите

>5000
-
3