Стомп НОВ 330 ЕК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

СТОМП НОВ

330 ЕК

БАСФ Агро Б.В.

Удостоверение № 01007/06.10.2009г.

Издание:1/06.10.2009г.

330 г/л пендиметалин

 

230 мл/дка+

40-120 мл/дка

Пулсар 40

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

слънчоглед (клиърфилд толерантни хибриди) - срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка,  внесени при формиране на 2-3 двойка листа на културата

1250

40

нахут

фасул

соя

фъстъци

 

60

лук

ягоди

малини

царевица

слънчоглед

75

домати и пипер

разс.

мента

кориандър

 

90

пшеница

ечемик

ориз

неприложим

картофи

памук

тютюн

гладиоли

3

300-400 мл/дка

400 мл/дка

 

гладиоли (луковици) - внася се след засаждане, преди поникване на културата

царевица, слънчоглед, памук, фасул, соя, фъстъци, кориандър - внася се след сеитба, преди поникване на културите;

тютюн - внася се преди разсаждане;

мента - преди или след разсаждане; ягоди - внася се рано напролет, след първата обработка на почвата

400-500 мл/дка

картофи, лук I, II  год. - след сеитба (за-саждане), преди поникване на културите домати, пипер (разсадни) - внася се преди разсаждане на културите

450 мл/дка

ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културата

нахут - внася се след сеитба, преди поникване на културата

царевица, слънчоглед - в начало на вегета-ция на културата и до 2 лист плевелите

500 мл/дка

600 мл/дка

пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата

малини, овощни градини - рано на пролет, след първата обработка на почвата

ориз - внася се след сеитба, преди поникване на културата или след поникване на културата във фаза 2-3 лист

 

Хербицид за борба срещу едногодишни

широколистни и някои житни плевели при полски,

технически, зеленчукови, овощни и украсни култури

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

1. При почви със среден до тежък механичен състав и високо

хумусно съдържание да се прилага високата доза.

2. При недостатъчна влага в почвата или други причини е въз-

можно да се приложи в ранни фази от развитие на повечето

култури и до 2-ри лист на поникналите плевели, като по този

начин се постига по-добро действие срещу чувствителните

плевели.

3. При почвено приложение хербицидът може да се прилага и

до 7-10 дни след сеитбата.

4. За максимално проявление на хербицидната си активност

СТОМП НОВ да се прилага върху добре обработени почви, с

нормална влага, без буци и растителни остатъци.

5. Разход на работен разтвор: 30 – 40 л/дка

6. СТОМП е отличен партньор на Пулсар в CLEARFIELD техно-

логията. Може да бъде приложен както почвено или в ранна

вегетация самостоятелно, така и заедно с Пулсар в половин

доза - 230 мл/дка във вегетация.

 

ПРЕДИМСТВА ПОЛЗИ

• Отличен контрол на едногодишни широколистни и

житни плевели

• Стандарт за контрол на див синап

Свободен старт за развитие на културите

• Дълъг период на приложение – почвено и ранно

вегетационно

По-малка зависимост от момента на

третиране

• Отлична селективност – не стресира културите

• Единственият хербицид, който може да се прилага

при над 30 земеделски култури

Възможност на културата да прояви пълните

си добивни възможности

 

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

 

Широколистни плевели

Обикновен щир XXX

Разстлан щир XXX

Хибриден щир XXX

Див синап XXX

Бяла куча лобода XXX

Черно куче грозде XXX

Теснолистна лайка XXX

Звездица XXX

Росопас XXX

Червена мъртва коприва XXX

Подрумче XXX

Фасулче XXX

Полска теменуга XXX

Градински кострец XXX

Див мак XX

Лепка XX

Пипериче XX

Пача трева XX

Абутилон XX

Татул XX

Спореж XX

Млечок XX

 

Житни плевели

Кощрява XX

Кокошо просо XX

Кръвно просо XX

Едногодишна метлица XX

Лисича опашка XX

Балур от семе XX

Житна пиявица XX

Див овес XX

Диво просо XX