Зенкор 70 ВГ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ЗЕНКОР 70 ВГ

 

Байер Кропсайанс

Удостоверение № 564/29.09.2009г.

700 г/кг метрибузин

50 г/дка

срещу едногодишни широколистни плевели при:

домати (безразсадни) - внася се във фаза 1 цветна китка на културата

2000
30
3
60-70 г/дка

домати (разсадни) - внася се във фаза 1 цветна китка на културата;

картофи - внася се при височина 5-10 см на културата

70 г/дка

домати (разсадни) - преди разсаждане

70-80 г/дка

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

100 г/дка

люцерна (стара) - внася се преди вегетацията на културата