Мерлин 750 ВГ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

МЕРЛИН 750 ВГ

 

Байер Кропсайанс

Удостоверение № 176/10.01.2005г.

750 г/кг изоксафлутол

3,5 г/дка

срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:

картофи

5000
-
2
5-6 г/дка

лавандула, рози, салвия, резене, лен, нахут

6 г/дка

памук

12,5 г/дка

царевица

- внася се след сеитба (засаждане при картофи), преди поникване на културите или рано на пролет преди вегетацията на лавандула, рози и салвия