Пума Супер 7,5 ЕВ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ

Байер Кропсайанс

Удостоверение № 173/10.01.2005г.

69 г/л феноксапроп-П-етил+антидот

100 мл/дка

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)
3040
60
1