Пулсар 40

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ПУЛСАР 40

БАСФ Агро Б.В. Удостоверение № 0/25.01.2005г.

40г/л имазамокс (ДЕШ ХЦ аджувант)

 

50 мл/дка+

100 мл/дка ДЕШ

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

 

люцерна стара (с/у овчарска торбичка и други шрокол. плевели) в доза 50 мл/дка+ 100 мл/дка ДЕШ, внесен рано на пролет в начало на вегетацията на културата

5000
90
3
120 мл/дка

слънчоглед (имитолерантен хибрид) - внася се във фаза 2-4 лист на културата;

люцерна млада - внася се един месец след засяване

120 мл/дка+

50 мл/дка ДЕШ

слънчоглед - имитолерантен хибрид (вкл. срещу балур от коренища и паламида) - внесени във фаза 2-4 лист на културата

 

Селективен вегетационен хербицид за борба

срещу едногодишни и многогодишни житни

и широколистни плевели, включително и на

паразитна синя китка при Клиърфийлд хибриди

слънчоглед

 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

1. Оптимална фаза за приложение на ПУЛСАР 40 при CLEARFIELD

хибриди слънчоглед е 5-6-ти лист, когато около 95% от едного-

дишните и около 80 % от балура от коренища и паламидата са

поникнали, и са в оптимална фаза за третиране.

2. ПУЛСАР 40 има най-добър ефект срещу едногодишните ши-

роколистни плевели когато са във фаза 4-6-ти лист и преди

братене за едногодишните житни (кощрява), а срещу балур от

коренища и паламида, при височина 10 - 15 см.

3. ПУЛСАР 40 приложен в стара люцерна в доза 50 мл/дка + 100

мл/дка ДЕШ, има ефект срещу едногодишните плевели. Ако в по-

сева се срещат и многогодишни плевели, то за техният контрол

е необходима доза от 100 – 120 мл/дка. За подобряване на ефекта

при люцерна в доза 50мл/дка да се използва с ДЕШ.

4. В люцернови полета, използвани дългогодишно и постоянно

продукти на база имазамокс и имазетапир е възможна появата

на резистентни форми на някои от плевелите. В такива полета е

препоръчително използването и на продукти на различни бази.

5. Разход на работен разтвор: 15 – 30 л/дка

 

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Обикновен щир XXX

Хибриден щир XXX

Разстлан щир XXX

Див синап XXX

Дива ряпа XXX

Звездица XXX

Бутрак (свиница) XXX

Червена мъртва коприва XXX

Подрумче XXX

Фасулче XXX

Галинзога XXX

Див мак XXX

Овчарска торбичка XXX

Пипериче XXX

Татул XX

Бяла куча лобода XX

Пача трева XX

Абутилон XX

Паламида XX

Зелена кощрява XXX

Сива кощрява XXX

Кокошо просо XXX

Ветрушка XXX

Лисича опашка XXX

Балур от семе XX

Балур от коренища XX

Див овес XX