Секатор ОД

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

СЕКАТОР ОД

Байер Кропсайанс

Удостоверение № 371/14.08.2006г.

106 г/л амидо-сулфурон+

25 г/л йодосулфурон

 

10 мл/дка

срещу едногодишни широколистни в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели и паламида при:

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

>5000
-
3