Санафен

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

САНАФЕН

 

Дау Агросайънсис

Удостоверение №215/20.10.2004г.

 

600 г/л 2,4 Д

ам.сол
120 мл/дка

срещу широколистни плевели при:

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

375
-
3

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите