Мустанг 306,25 СК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

МУСТАНГ

306,25 СК

 

Дау Агросайънсис

Удостоверение № 156/05.01.2005г.

6,25 г/л флорасулам+

300 г/л 2,4Д естер

40 мл/дка

или 60 мл/дка

срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка)

1593
65
3

60-80 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата