Лонтрел 300

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ЛОНТРЕЛ 300

 

ЕК Дау Агросайънсис

Удостоверение №245/05.01.2005г.

300 г/л клопиралид

 

30-40 мл/дка

срещу широколистни плевели (паламида, лайка, лепка, млечок, подрумче и др.) при:

ягоди  - внася се след беритба на плодовете

4300
-
3

30-50 мл/дка

цвекло, лен - внася се през вегетацията на културите (фаза “елхичка” на лена) и ранни фази на плевелите

40-50 мл/дка

пшеница - във фаза братене на културата;

лук (за глави) - внася се във фаза “камшиче” на културата