Базагран 480 СЛ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

БАЗАГРАН 480 СЛ

 

БАСФ СЕ

 

Удостоверение №

512/18.09.2007г.

 

480 г/л бентазон

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>1000
30
3
100-150 мл/дка градински грах за семепроизводство
180 мл/дка копър, резене, хизоп
200 мл/дка лук и чесън
250 мл/дка фасул и грах - полско производство
200-300 мл/дка соя, лен
250-300 мл/дка люцерна - млада
300-400 мл/дка фъстъци
400 мл/дка ориз - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите и 2-4 лист (трилистник) на културите и 5-8 см височина на лена

 

Селективен вегетационен хербицид за

борба срещу едногодишни и многогодишни

широколистни плевели при редица култури

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

1. Оптимална фаза за третиране на плевелите, е когато са

във фаза 2-ри – 4-ти лист.

2. Да не се пръска в горещите часове на деня (над 26 0С)

3. Валежи до 1 час след пръскане могат да понижат ефекта

от хербицида. В този случай може да се очаква само частичен

ефект и да се наложи повторение на пръскането.

4. Ако се наложи преораване на вече третиран посев, на съща-

та площ може без опасност да се засеят всякакви култури.

5. Не се препоръчва смесването с противожитни хербициди,

поради опасност от намаляване на селективността на кул-

турите при лоши климатични условия.

6. Възможно е смесването с фунгициди и листни торове, но

е препоръчително да се направи предварителен тест за съв-

местимост.

7. Противопоказно е използването на БАЗАГРАН в леща.

8. Работен разтвор 20 – 40 л/дка

 

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Широколистни плевели

Бяла куча лобода XXX

Абутилон XXX

Обикноев щир XXX

Хибриден щир XXX

Подрумче XXX

Колендро XXX

Овчарска торбичка XXX

Полска метличина XXX

Татул XXX

Лепка XXX

Лайка XXX

Врабчово семе XXX

Тученица XXX

Обикновен спореж XXX

Див синап XXX

Черно куче грозде XXX

Млечок XXX

Звездица XXX

Попова лъжичка XXX

Гръцка коприва XXX

Бабини зъби XXX

Самосевки слънчоглед XXX

Разстлан щир XX

Пипериче XX

Фасулче XX

Лютиче XX

Бутрак XX

Полски мак XX

Паламида XX

Родилна трева XX

Див коноп XX

Обикновена галинзога XX

Повитица X