Фъстъци

Хербициди

Обеззаразители

BASF ДРУГИ
Базагран 480 СЛ Витавакс 200 ВП
Стомп Нов 330 ЕК  
Syngenta  
Фузилад Форте  
DowAgroSciences  
Трофи 40 КС  
Гоал 2 Е  
Рилей 90 ЕК  
ДРУГИ  
Гардиан  
Пронит 720 ЕК  
Раундъп