Малина

Хербициди

Фунгициди

Инсектициди

BASF Du pont Bayer
Стомп Нов 330 ЕК Пънч 40 EK Децис 2,5 ЕК
DowAgroSciences    
Гоал 2 Е    
ДРУГИ    
Ажил 100 ЕК    
Тарга Супер 5 ЕК    
Рейсър 25 ЕК