Дюля

Хербициди

Фунгициди

Инсектициди

BASF Няма регистрирани продукти. Няма регистрирани продукти.
Стомп Нов 330 ЕК Консултирайте се със специалист. Консултирайте се със специалист.
Bayer    
Баста 15 СЛ    
Syngenta    
Реглон Форте    
Тъчдаун Систем 4 360 СЛ    
DowAgroSciences    
Доминатор 360 СЛ    
Cheminova    
Глифос 36 СЛ    
ДРУГИ    
Девринол 4 Ф    
Рейсър 25 ЕК