Круша

Хербициди

Фунгициди

Инсектициди

BASF Няма регистрирани продукти. Bayer
Стомп Нов 330 ЕК Консултирайте се със специалист. Децис 2,5 ЕК
Bayer   Cheminova
Баста 15 СЛ   Нексид 015 КС
Syngenta   ДРУГИ
Реглон Форте   Суперсект
Тъчдаун Систем 4 360 СЛ    
DowAgroSciences    
Доминатор 360 СЛ    
Cheminova    
Глифос 36 СЛ    
ДРУГИ    
Девринол 4 Ф    
Рейсър 25 ЕК