Памук

Хербициди

Обеззаразители

Инсектициди

BASF Syngenta Bayer
Стомп Нов 330 ЕК Апрон XL 350 ЕС Децис 2,5 ЕК
Bayer   DowAgroSciences
Мерлин 750 ВГ   Дурсбан 4 Е
Syngenta   ДРУГИ
Дуал Голд 960 ЕК   Нуреле Д
Фузилад Форте   Пиринекс 48 ЕК
Реглон Форте   Терагард 48 ЕК
DowAgroSciences    
Гоал 2 Е    
Трофи Супер 640 ЕК    
Рилей 90 ЕК    
ДРУГИ    
Ажил 100 ЕК    
Аценит Голд    
Гардиан Макс    
Котолинт 500 СК    
Раундъп    
Котонекс 50 ВП    
Тарга Супер    
Сатурн 500 ЕК